Povodně – září 2007

Povodně z 6. – 7. září 2007 ve fotografiích.;

název č.h.p. obec okres
Čermná 2-01-01-035 Spálov Opava
Červený potok 2-04-04-053 Stará Červená Voda Jeseník
Chebzí 2-04-04-090 Písečná Jeseník
Jičínka 2-01-01-069 Žilina u Nového Jičína Nový Jičín
Komora 2-02-01-041 Holčovice Bruntál
Lesní potok 2-04-04-091 Mikulovice Jeseník
Lomná 2-01-01-129 Frenštát pod Radhoštěm Nový Jičín
Matulákův potok 2-03-01-022 Čeladná Frýdek-Místek
Olešnice 2-04-04-091 Mikulovice Jeseník
Ondřejnice 2-01-01-147 Kozlovice Frýdek-Místek
Ondřejovický potok 2-04-04-093 Ondřejovice Jeseník
Pastýřský potok 2-02-01-046 Město Albrechtice Bruntál
Pravostranný přítok Jičínky 2-01-01-069 Veřovice Nový Jičín
Pstruží potok 2-01-01-069 Žilina u Nového Jičína Nový Jičín
Stanovec 2-03-01-023 Pstruží Frýdek-Místek
Střední Opava 2-02-01-004 Vrbno pod Pradědem Bruntál
Valštejnka 2-01-01-045 Město Albrechtice Bruntál
Zrzávka 2-01-01-074 Nový Jičín Nový Jičín
Žlebník 2-04-04-069 Česká Ves a Píšečná Jeseník

Čermná


Zátaras ve vodním toku

Štěrkové nánosy v korytě

Vývrat v korytě toku

Červený potok


Rozliv toku v obci

Rozvodněný tok

Intravilán obce

Pohled z mostu na místní komunikaci

Lávka sloužící jako přístup
k rodinnému domu

Nátrž na místní komunikaci

Chebzí


Průtok v místě neupraveného koryta

Průtok v místě neupraveného koryta 2

Jičínka


Dosud průtočný most v Žilině
u Nového Jičína

Rozliv toku v intravilánu obce

Rozliv toku v intravilánu obce 2

Rozliv toku v intravilánu obce 3

Rozvodněný tok u místní komunikace

Odstraňování zátarasů pod mostem

Komora


Zbytek kamenného stupně

Zničený propustek na lesní cestě

Nátrž na lesní cestě

Lesní potok


Vzdutí hladiny mostním objektem

Rozliv vodního toku v místě lávky

Lomná


Břehová nátrž

Rozvodněný tok Lomná

Matulákův potok


Gabionová zeď
v km 0,050-0,150

Pohled na přehrážku
v km 0,178 (výška 2,3 m)

Matulákův potok
km 0,178-0,236

Olešnice


Obdélníkový propust na lesní silnici

Břehová nátrž zajištěná záhozem
z lomovoho kamene
(ObÚ Mikulovice)

Pravobřežní nátrž

Ondřejnice


Rozvodněná Ondřejnice

Štěrbinová přehrážka výšky 2,8 m

Obora Hukvaldy

Ondřejovický potok


Balvanitý skluz

Podélné opevnění a balvanitý skluz

Podélné opevnění

Pastýřský potok


Zničený propustek na lesní cestě

Štěrkové nánosy na pozemku
u ústí toku

Zaplavený pozemek u ústí toku

Pravostranný přítok Jičínky


Následek povodně

Rozliv toku v intravilánu obce

Rozliv toku v intravilánu obce 2

Pstruží potok


Místní komunikace

Stanovec


přítok Frýdlantské Ondřejnice

Kamenná přehrážka
v km 1,025 (výška 2,0 m)

Střední Opava


Rozestavěná přehrážka

Rozestavěný balvanitý skluz

Valštejnka


Nátrž na místní komunikaci

Zanesený propustek
na místní komunikaci

Zničené kamenné stupně

Zrzávka


Rozvodněná Zrzávka

Rozvodněná Zrzávka 2

Žlebník


Pláví a nánosy v prostoru mostu

Plné koryto toku v Písečné

Rozliv Žlebníku v intravilánu
obce Písečná