Lesy pro život

 

Program „Lesy pro život“ (stejně jako předchozí „Program 2000“ a „Program 2020“) je zaměřen na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů.

V rámci realizace Programů je prováděno budování turistických odpočinkových míst v lesích, naučných stezek, údržba vybraných turisticky exponovaných chodníků a cest, vybavení lesů informačními tabulemi, obnova a údržba studánek a pramenů, opravy a údržba regionálně a historicky významných objektů a staveb, pomníčků a pamětních desek, péče o památné stromy a aleje, ochrana a podpora ohrožených druhů organismů a mnoho dalších aktivit.

Na správě toků bylo vybudováno několik odpočívadel a informačních tabulí vztahujících se ke konkrétním vodním tokům, byly také potlačovány invazní druhy rostlin (např. křídlatka), která doprovází některé drobné vodní toky. Součástí programů je i podpora původních druhů živočichů ve vodních tocích. Například v roce 2008 bylo do několika vodních nádrží v oblasti Moravskoslezských Beskyd (Bedřichův Klaus, Max Klaus, Klaus Čurábka) vysazeno 4000 kusů pstruha obecného (Salmo trutta).

Odpočívadla:

Lesná
obec Bílččice, vodní tok Lesná
Bílá Opava
obec Karlova Studánka,
vodní tok Bílá Opava
Střední Opava
obec Vrbno pod Pradědem,
vodní tok Střední Opava

obec Morávka,
vodní tok Ježanský potok

obec Krásná,
vodní tok Jestřábí potok

obec Komorní Lhotka,
vodní tok Ráztoka
     

Informační tabule:

Lesná
obec Bílččice, vodní tok Lesná
Opavice
obec Heřmanovice,
vodní tok Opavice
Bedřichův klauz a klauz Čurábka
Bedřichův klauz, klauz Čurábka

Nový Jičín, vodní tok Zrzávka

obec Stará Červená Voda,
vodní tok Červený potok

obec Stará Červená Voda,
vodní tok Červený potok
     

Likvidace křídlatky japonské(Reynoutria japonica):

Lánský potok
obec Uhelná, vodní tok
Lánský potok
fotografie před zásahem
Lánský potok
Lánský potok
obec Uhelná,
vodní tok  Lánský potok
Lánský potok
fotografie po zásahu
Lánský potok
     

Výsadba pstruha obecného (Salmo trutta) do vodních nádrží:

Bedřichův klauz
obec Bílá, vodní tok Bílá Ostravice,
Bedřichův klauz
MAX-Klauz
obec Bílá, vodní tok Smradlava,
MAX-Klauz
Klauz Čurábka
obec Bílá, vodní tok Čurábka,
klauz Čurábka
Klauz Čurábka
obec Bílá, vodní tok Čurábka,
klauz Čurábka