Povodně – květen 2010

Povodně z května 2010 opakovaně postihly území Novojičínska a zasáhly další území na Frýdecko-Místecku. Mimořádná hydrometeorologická událost výrazně postihla povodí vodních toků, které jsou ve správě LČR, s. p. – na Novojičínsku především povodí Bystrého potoka, Lomné, Jičínky a Zrzávky, na území okresu Frýdek-Místek zejména povodí Satiny, Čeladenky, Bystrého potoka, Velkého Lipového a Kopytné.

název č.h.p. obec okres
Bystrý potok 2-02-01-128 Trojanovice, Frenštát p. Radhoštěm NJ
Bystrý potok 2-03-01-028,030 Baška, Janovice, Frýdlant n. Ostravicí FM
Čeladenka 2-03-01-019, 020, 022, 024 Čeladná FM
Frýdlantská Ondřejnice 2-03-01-023 Čeladná FM
Jasení 2-03-03-016 Jablunkov FM
Jestřábí 2-03-01-048 Krásná FM
Kopytná 2-03-03-024 Košařiska FM
Levobřežní přítok Jičínky 2-01-01-071 Veřovice NJ
Lomná 2-01-01-129 Trojanovice, Frenštát p. Radhoštěm NJ
Lubina 2-01-01-125,127 Trojanovice, Frenštát p. Radhoštěm NJ
Odnoha 2-03-03-053 Komorní Lhotka FM
Psí doliny 2-03-01-022 Čeladná FM
Radhoštnice 2-01-01-126 Trojanovice NJ
Říčka 2-03-01-029 Staré Hamry FM
Stolovec 2-03-01-022 Čeladná FM
Střelma 2-03-03-019 Nýdek FM
Velký Lipový 2-03-01-043 Morávka FM
Velký potok 2-03-01-010 Staré Hamry FM
Vysutý potok 2-03-01-046 Morávka FM


Bystrý potok – okres Nový Jičín


poškozený stupeň


poškozená podélná úprava

Bystrý potok – okres Frýdek-MístekČeladenka


stržená přelivná hrana KS km 4,500

zaštěrkování

km 5,800 zaštěrkování koryta

nánosy zaústění do VT Ostravice

km 2,700 rozplavený kamenný skluz

Frýdlantská Ondřejnice


rozvodněný tok km 2,700

rozvodněný tok km 2,700

Jasení

Jestřábí

Kopytná


po opadu vody – poškozený stupeň

rozvodněný tok

nátrž

Levobřežní přítok Jičínky


rozvodněný tok v intravilánu obce 1

rozvodněný tok v intravilánu obce 2

Lomná


 nánosy

odtěžení nánosů

poškozený stupeň

nánosy

Lubina
Odnoha


 nátrž, poškozená komunikace


Psí doliny


vybřežení

vybřežení

stržený trubní propust v km 0,300

Radhoštnice


 nátrž, poškozená komunikace

nánosy

nátrž

Říčka


 břehová nátrž

břehová nátrž, poškození
podélné úpravy

břehová nátrž,
poškozená komunikace

Stolovec


 vybřeřežení po komunikaci a mostu

vybřežení, pohled shora km 1,000

 vybřežení, vtok mostní objekt

Střelma


nátrž u místní komunikace 1

nátrž u místní komunikace 2

Velký Lipový


 nátrže, stržené břehy

stržený břeh

 stržené břehy

Velký potok


 zaštěrkování retenčního
prostoru přehrážky

protržení přehrážky

 stržení kamenné rovnaniny

Vysutý potok


břehová nátrž

poškozená komunikace

nánosy

poškozená komunikace