Povodně – červen 2009

Povodně z 24. a 26. června 2009 ve fotografiích.

název č.h.p. obec okres
Červený potok 2-04-04-053 a -055 Stará Červená Voda Jeseník
Čížek 2-04-04-079 Jeseník Jeseník
Chebzí 2-04-04-090 Písečná Jeseník
Javornický potok 2-04-04-015 Javorník Jeseník
Jičínka 2-01-01-069 Životice u Nového Jičína, Nový Jičín Nový Jičín
Lánský potok 2-04-04-027 Uhelná Jeseník
Lubina 2-04-04-088 Česká Ves Jeseník
Obecní potok 2-04-04-014 Javorník Jeseník
PB Bělé v km 13,2 2-04-04-089 Česká Ves Jeseník
PB Vrchovištního potoka 2-04-04-080 Jeseník Jeseník
Priessnitzův potok 2-04-04-087 Česká Ves Jeseník
Skorošický potok 2-04-04-046 Kobylá nad Vidnavkou, Žulová, Skoršice Jeseník
Stříbrný potok 2-04-04-044 Žulová Jeseník
Studená voda 2-04-04-026 Vlčice Jeseník
Šumný potok 2-04-04-076 Bělá pod Pradědem Jeseník
Vojtovický potok 2-04-04-026 Vlčice Jeseník
Žlebník 2-04-04-089 Česká Ves, Píšečná Jeseník
Zrzávka 2-01-01-074 Hodslavice Nový Jičín


Červený potok


Koryto v intravilánu obce

Nátrž u silnice

Lávka v intravilánu obce

Poškozená místní komunikace

Zcela zničený most

Čížek


Nátrž v korytě toku 1

Nátrž v korytě toku 2

Chebzí


Eroze břehů

Zátaras v korytě

Zprůtočněné koryto
– vyhrnuté nánosy

Javornický potok


Rozvodněný tok v intravilánu obce

Intravilán obce

Silnice poškozená břehovou nátrží

Zničené rodinné domy

Poškozená místní komunikace

Zanesená kamenná přehrážka
nad obcí

Jíčínka


Poškozená silnice


Lánský potok


Břehová nátrž za mostem

Tok v lesním úseku

Zničený stupeň v lesní trati

Poškozené podélné opevnění

Oboustranné břehové nátrže

Lubina


Břehová nátrž

Poškozené podélné opevnění

Stržená přelivná hrana stupně

Obecní potok


Podemleté základy domu

Přístupová cesta do Zálesí

Břehová nátrž – poškozená
místní silnice

Pravobřežní přítok Bělé v km 13,2


Břehové nátrže

Poškozená místní komunikace

Pravobřežní přítok Vrchovištního potoka


Břehové nátrže u silnice

Břehové nátrže

Nánosy

Priessnitzův potok


Prohrnuté koryto toku

Skorošický potok


Břehové nátrže v obci
Kobylí nad Vidnavkou

Břehové nátrže

Zprůtočněné koryto

Nánosy na přiléhlých pozemcích

Břehové nátrže

Zničený rodinný dům

Zanesené koryto toku splaveninami

Zničená místní komunikace

Rozvodněný tok ve Skorošicích

Stříbrný potok


Nátrž u autobusové zastávky

Nátrž u fotbalového hřiště

Studená voda


Břehová nátrž pod mostem


Zprůtočněné koryto toku

Břehová nátrž

Poškozená místní komunikace

Zprůtočněné koryto
v horní části toku

Šumný potok


Poničené břehové opevnění

Poškozený skluz

Zničený kamenný stupeň

Vojtovický potok


Rozvodněný tok 1

Rozvodněný tok 2

Plošný odtok vody po loukách
přes místní silnici

Vybřežený tok

Poškozená místní komunikace

Rozvodněný tok 3

Žlebník


Vybřežení toku na okolní pozemky

Koryto toku zanesené splaveninami

Zprůtočňování koryta toku –
odstraňování nánosů

Zrzávka


Poškozená místní komunikace

Břehové nátrže

Provádění zabezpečovacích prací

Obec Hodslavice – břehové nátrže

Intravilán obce Hodslavice

Želeniční trať v obci Hodslavice

Jez na toku v Novém Jičíně

Koryto toku v Novém Jičíně

Zničená místní komunikace