Povodně – květen 2014

Povodně z května 2014 nejvíce postihly území na Jesenicku – obce Mikulovice a Zlaté Hory, v menší míře zasáhly i území na Opavsku, Novojičínsku a Frýdecko-Místecku. Mimořádná hydrometeorologická událost výrazně postihla povodí vodních toků, které jsou ve správě LČR, s. p. – na Jesenicku povodí Ondřejovického potoka, Javorné, Olešnice, Kolnovického potoka, přítoku Bělé v km 7,1 a Žlebníku, na Opavsku povodí Raduňky, na Novojičínsku především povodí Jičínky a Zrzávky a na Frýdecko-Místecku povodí Bystrého potoka, Hluchové a Čeladenky.

NÁZEV Č.H.P. OBEC ORP
Bystrý potok 2-03-01-028 Baška Frýdek-Místek
Čeladenka 2-03-01-019, 020, 022, 024 Čeladná Frýdek-Místek
Hluchová 2-03-03-018 Bystřice nad Olší Frýdek-Místek
Javorná 2-04-04-093 Zlaté Hory Jeseník
Jičínka 2-01-01-069 Životice u Nového Jičína, Nový Jičín Nový Jičín
Kolnovický potok 2-04-04-091 Mikulovice Jeseník
Olešnice 2-04-04-094 Mikulovice Jeseník
Ondřejovický potok 2-04-04-092 Zlaté Hory Jeseník
PP Bělé v km 7,1 2-04-04-091 Mikulovice Jeseník
Raduňka 2-02-03-002 Raduň Opava
Zrzávka 2-01-01-074 Hodslavice Nový Jičín
Žlebník 2-04-04-089 Česká Ves Jeseník


Povodně ve fotografiích

Bystrý potok


Bystrý potok – štěrková lavice

Čeladenka


štěrková lavice u stupně v km 7,463

poškození dlažby a závěrného prahu
stupně v km 4,302

Čeladenka v km 12,328-12,425 – nátrž

Javorná


nátrže v km 2,0

poškozená rovnanina na soutoku
s Olešnicí

poškozená lesní cesta v km 1,5

Jičínka


Jičínka I

Jičínka II

Jičínka III

Kolnovický potok


zcela zanesené koryto písčitými
splaveninami před propustem

protržená gabionová přehrážka

poškozené vývařiště stabilizačního
stupně

eroze v pramenné části
– zdroj splavenin

eroze v pramenné části

erozní rýha v pramenné části

Olešnice


zátaras z balvanů pod jezem
v lesní části toku

poškozené břehové opevnění
u Riegrova mlýna v Mikulovicích

provizorní zajištění nátrže
kamenným záhozem

nános sedimentů na soutoku s Bělou

nátrž na levém břehu v Mikulovicích

Ondřejovický potok


eroze břehu a začátek
zahlubování koryta

břehové nátrže a poškození mostu
v střední části toku

narušené základy domu na břehu toku

pobořená sokolovna

poškození starých zdí z kamene
na sucho v dolní části toku

poškozený most

zanesené koryto na soutoku s Olešnicí

zahloubení koryta na skalní podloží

podemleté a sesuté zdivo
ve střední části toku

zdevastované koryto v místě
nekapacitního propustu

PP Bělé v km 7,1


břehové nátrže v dolní části toku

nátrže v lesní části – zdroj splavenin

rozplavená dlažba zpevněného brodu

most na hlavní cestě zanesený
štěrkovými splaveninami

Raduňka


vytvoření štěrkové lavice

poškození rovnaniny

břehová nátrž

Žlebník


rozdělovací objekt do
odlehčovacího koryta

poškozené odlehčovací koryto
v České Vsi

podemletá kamenná rovnanina
v České Vsi

rozplavené břehové opevnění