Lesní pedagogika

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

Program lesní pedagogiky chce přiblížit dětem přírodu a hlavně les formou her a smyslového vnímání, s cílem odnesení si krásných zážitků a tím i zlepšení vztahu k přírodě.


Den Země v Třinci 20. 4. 2023

Akce ke Dni Země probíhala na náměstí Svobody v Třinci pro děti z mateřských a základních škol do 5. tříd. Děti skládaly dřevěné puzzle se zvířátky, vyplňovaly křížovky prověřující základní znalostí lesních zvířat, plodů a listů stromů. Také na magnetické tabuli znázorňující lesní biotop přiřazovaly zvířata na místa, kde si myslí, že zvířata žijí, a určovaly jejich název.


Den Země ve Frýdku-Místku 21. 4. 2023

Den Země se konal v městském parku ve Frýdku. Akce byla určena pro základní školy a po 13 hodině také pro širokou veřejnost. Jednotlivé třídy byly rozděleny do skupin po 4 lidech a na 16 stanovištích plnili úkoly. Stánek LČR byl rozdělen na 4 části. První část byla zaměřena na poznávání kůží, parohů, rohů a stop lesních zvířat. V druhé a třetí části probíhalo poznávání větví dřevin rostoucích v ČR, určování vzorků dřeva s kůrou (pro zajímavost byla popsána mikroskopická stavba dřeva, která byla zkoumána pod mikroskopem). Poslední stanoviště bylo zaměřeno pro nejmenší, kde děti vyplňovaly křížovku a přiřazovaly zvířata na magnetickou tabuli (lesní biotop) a určovaly jejich název.